คุณอยู่ที่หน้า : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง --> ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ
 
   งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  
     Supply and Construction of Transmission Line
     Supply of Transmission Line Conductor
  งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง  
    Supply and Construction (Substation)
    Supply - All
    Suuply - MJ1, MJ2, MJ3
    Supply of Miscellaneous Equipment and Supply of Cable and Conductor
    Supply of Control and Protection Equipment
    Supply Power Transformer
               Supply of Insulator & Others
  งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าและอื่น ๆ  
    Supply and Construction
     
       
       
       
       
       
       
       
       
   หน่วยงานในสังกัดฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ
  กองจัดหาต่างประเทศกลาง (กจตก-ห.)
  กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาโรงไฟฟ้า (กจตร-ห.)
  กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง (กจตส-ห.)
  กองจัดหาต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าและระบบส่ง (กจตฟส-ห.)
   
© 2013      จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556   
Foreign Supply and Procurement Division
Electricity Generating Authority of Thailand